Rigoletto

Gilda • Rigoletto • Sarasota Opera

photos by: Rob Millington